عِشــــقِ اَلَکیــــ . .. .. .. ـــــ

 

 

^ادما خیلی دورو شدن  جوری که نمیشه به به کسی امیدی برای ادم بودنش داشت متاسفم واقعا^


^حالم بهم میخوره از کسایی که ادعای زرنگی میکنن همشونم مثه کف دست تابلوئن برام^

 

 

 

 

 

دلم می گیرد از هر چه هست

دلتنگ می شوم به هر چه نیست
چه خوب می شد
نبود هر چه که هست
بود هر چه که نیست
دلتنگی هایم را جایی، جا گذاشته ام
کجا؟ نمی دانم
فقط دلم دل دل می کند
خسته ست و افسرده
این روزها …. بی خیال
فقط سرم درد می کند … نشانه چیست ؟ مرگ

دوباره چسب خورده ترین قسمت سینه ام می شکند
جایی که تمام ساعت های سکوت سعی به جمع کردن آن داشته ام
تب می کند نگاه … می سوزد این دلم
قلبم چه بی کس است
دنیا
همین بس است

 

 

 

 

 

سکوتم را به باران هدیه کردم.

 

                  تمام زندگی را گریه کردم.

 

نبودی در فراق شانه هایت.

                

                 به هر خاکی رسیدم تکیه کردم.

 

 

 

 

 

عشق یعنی خواستن له له زدن                                                

    عشق یعنی سوختن پر پر زدن                                 

         عشق یعنی جام لبریز از شراب         

                عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

                        عشق یعنی لایق مریم شدن

                                عشق یعنی با خدا همدم شدن

                                         عشق یعنی لحظه های بی قرار

 

  عشق یعنی صبر یعنی انتظار                                                                                  

        عشق یعنی از سپیده تا سحر                                                           

                عشق یعنی پا نهادن در خطر                                          

                          عشق یعنی لحظه ی دیدار یار                     

                                   عشق یعنی دست در دست نگار           

                                             عشق یعنی ارزو یعنی امید

 وقتیـــــــ دستهایـــت مال من نیستــــــ،

خط عُـــمرِ کفـــــــ دستم…

روز به روز کوتاهــــــ تر می شود!!

 

 


می آییـــــــــ

در "وا" میشود

میرویــــــــــــ

 در "بسته" میشود

 میبینیـــــــــــ!!!

 حتی در هم "وابسته" میشود.


 
 

من دلم می خواهد

 
 

خانه ای

 
 

داشته باشم پر دوست

 
 

کنج هر دیوارش

 
 

دوستهایم بنشینند آرام

 
 

گل بگو گل بشنو

 
 

هرکسی می خواهد

 
 

وارد خانه پر عشق و صفایم گردد

 
 

یک سبد بوی گل سرخ

 
 

به من هدیه کند

 
 

شرط وارد گشتن

 
 

شست و شوی دلهاست

 
 

شرط آن داشتن

 
 

یک دل بی رنگ و ریاست

 
 

بر درش برگ گلی می کوبم

 
 

روی آن با قلم سبز بهار

 
 

می نویسم ای یار

 
 

خانه ی ما اینجاست

 
 

تا که سهراب نپرسد دیگر

 
 

“خانه دوست کجاست؟ ”

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

 

 

                         

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ ساعت 17:59 موضوع | لینک ثابت


خاطره

گریه کردم گریه هم این بار آرامــم نکرد 

هرچه کردم هرچه آه انگـار آرامــم نکرد 

 

روستا از چشم من افتاد دیگر مثل قـبل 

گرمــی آغـــوش شالـــیزار آرامــم نکرد 

 

بی تو خشکیدندپاهایم کسی راهم نبرد 

درد دل با ســــایه و دیـــــوار آرامــم نکرد 

 

خواسـتم دیگر فراموشــت کنم اما نشد 

خواستــم اما نشد این کــار آرامــم نکرد 

 

سوختــم آنگــونه درتب آه از مادر بــپرس 

دستـــمال تــب بر نمــــدار آرامـــم نـکرد 

 

ذوق شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت 

عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد

 

  

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 22:14 موضوع | لینک ثابت


راز

 

مردی ورای خنده ی من گــــریه می کــــند         در لا بلای خنــــده ی من گـــریه مـــی کنــد

 

هر لحظـــه تا رو پود تنش شعـله می شود          با شعله های خـنده ی من گریه می کــنــد

 

از تــکه های شـعر و غزل دل بریــده اسـت           با شــانه های خنده ی من گــریه می کـند

 

دنیا برای کشــتن مــن مـهره چیـده اسـت           او از چـــرای خنــده ی مــــن گریه مـی کنــد

 

در کــودتـــای تلـــخ جــــدایی مـــا دو تـــا           از ماجــرای خنـــده ی مـــــن گریه می کــــند

 

بشکن تو  این نقــاب و مـرا سـاده تر ببـین           یک من به جای خنده ی من گریه می کنــد

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ ساعت 17:32 موضوع | لینک ثابت


غم

     
    از حقایــق ذهــن ما پوشیــــده اســت              کم کســی بطن جهان را دیــده اســـت
    دوســت دارم جــمله ای عــــنوان کنــم             از چــــه رازش را ز تــو پنــــــهان کنــــــم

    ســایه باشــد این جهـــان افســانه دان             آن چــــنان تاثــــیر کــــی دارد عــــــیان؟
    ادعــا ان گــونه فعـــل ما شــــده ســت             حاصــل نیــک و بدش بر پا شــده ســت

    مــــن به درکــــم شــک نبــردم ذره ای              عمـــــر باشــــد یــــک دهانـــــک دره ای
   غــم نخــور از آنچــه بر ماضـی گذشــت              تا ندامــــت همــــدمت نتـــوان نشـــست

   خاطــــرات کهنــــه ات را تــــازه کــــــــن              از ســـــر نو کیـــــل خــــود انــدازه کــــن
    بهــره ای را کــــو بدیــــنجا می بــــــری             تو نگیـــرش جــــان حقــــی ســرســـــری 

   گــر به عقــل خــود توســــل می کنــی             پای عشــــقت را تــو در گــــل می کنــی
   لحــظه ای شــک بر غــبار پــشـت کــن             لب بگز دســـتان خــــود را مشـــت کــــن

   اشتیــاقت را دو چنــــــدان کــن فــــزون             جامـــــــه درانــی کــــــن و بگـــــذر ز دون
   تا ببــــیند شــــوق بــــــی اندازه اســت             پــــای تــو در شــــاه راهــی تازه اســــت

   غــرق در درــیای احســان می شــــوی             لاجــــرم در جمــع مستــان می شــــوی
   نیــست تابــــــم تــا فزونــــتر گویمــــــت             پــس یقیــــن در انــجمن مــی جویمــــت


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ ساعت 17:8 موضوع | لینک ثابت


دوستت دارم
باز هـم شـب آمـــد و غم ها مـرا در برگــرفـت              درد هـجرانت مرا هر لحظه در بسـتر گرفت 

تا که یاد آمدچه شبها عشـق ما را بـود و بس             باز هـم این دل سراغ شـانه ی دلـبر گرفت 

در فــراقت رنــــــج ها دیــدم دگــر تابـــم نبـــود             درد تنـهایی نفــس در سیــنه تا آخـر گرفت 

آمدم آن شب به کویت وای می دانی چه شد؟           دل تو را دید و فقط عشق تو زیـر سـر گرفت 

سوخـــتم در انـــــــتظارت ای تمـــــــــنایم بـــیا            زآتش عـشق تو دل سودای خاکستر گرفت 

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ ساعت 11:39 موضوع | لینک ثابت


تابستـــــان! حـالا کـــه داری تمـام میـشوی بـــگذار بـگویم روووو


 نازنیـــــن چشــم تمنــای مــــرا یـــادت هست؟    روز تشیــــیع دلــــم حال و هـــوا یــادت هست ؟  
 

بهـــت چشــــمان مـــن آن روز تماشـایی بــــود      تو که می رفتی و من مانده به جا یادت هست؟  

  

بدتــــرین حادثـــه ی قــرن دلــــم رفتــــن توست      تو کـــه تاریــخ همین واقعــــه را یـــــادت هست  

 

بعــــد تو چهــره ی من آگهــــــــی ترحــیم است     بعــد تو مـــرده ام امـــا تو کجـــا یـــادت هست ؟ 

    

روح آواره ی مـــن دربـــه در خاطـــــره هـــاست      راستـــی ذره ای از خاطــــــره ها یادت هست؟  

 

روزگاریســـت که من رفتـــــه ام از یاد خـــــودم      تو بگـــو هیـــــچ مرا اســــم مرا یــادت هست ؟ 

  

رفتـــه بــودی کــه بیـــایی نکــند یـــادت رفــــت؟    حاضــرم شــرط ببنــدم به خــدا یـــــادت هست

 

     


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 17:7 موضوع | لینک ثابت


لاشـــه ی عاشقــــــی ام... بی وفایی توســــــت.....


 

 

 چه طـــور شد بی وفـــایی یاد گرفتـــی؟            دل مــا رو شکـــسته فاب گرفتــــی؟ 

 

 تـــو این دنـــیا که عاشــق جـــا نـــداره              تو هـــم رفــتی منو تنــها گذاشــتی 

    

  زمــــونه بــی وفـــا نیســـت با وفایــــم               نکــن از قلـــب خـــود هــرگز جدایـــم 

 

بـــذار باشـــم تو اوج عاشـــقی هـــات             بخــوابم کنـــار بسـتر دلبستــگی هــات 

 

دلـــم تنــهاســت و تنـــهــاتــر نـــذارش              جـــدایـــی رو جـــدا از خـــود بـــذارش 

 

تــــو رفـــتی بی وفـــایی یـــاد گرفــــتی               دل مـــا رو به دســـت بـــاد گرفتــــی 

 

شـــدی ســاقی دلی را شـــاد کـــردی                 به دنیـــایی جدیـــد پــــرواز کــــردی 

 

     بـــیا دوری بــــــس کـــن بـــی وفـــــایم               

 

برایـت آغـــوش عشـق مــی گشـــــایم           

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ساعت 14:0 موضوع | لینک ثابت


> زن < - > دختر <

あにまるず のデコメ絵文字فقط میدانم من یک زنــــــــم

من یک زنـــــــــم؛
انتخـــــــــاب میشوم...
و انتخـــــــــاب میکنم از انتخاب کنندگــان
روسری من عفتـــــــــ من است !
و موهـــــای مــــن میلرزاند پایــه هــــــای زندگــــی را !
من یک زنـــــــــم؛
عاشـــق میشوم پس هــرزه ام
و مرد من عاشــق میشود.. عاشــق میشود و باز عاشــق میشود
و بین عشقهـــایـش انصاف تقسیم میکند !!
من یک زنــــــــم؛
پول شیر به فرزنـــــــدم را میگیرم
و مرد من جگــــرگوشـــه ام را اگر نخواهد نشانم نمیدهد
و بهشتــــــــ زیر پای من آویـــزان میماند !
من یک زنـــــــــم ؛
تنم زخمی تازیـانـــــــــه تهمت و فحاشی است
بر صورتــــــــم سیلــی میکوبم تا ســــرخ شود از آبـــرو..
نمیدانم شریعتــ است یا عرفـــ
فقط میدانم یک زنـــــــــم
زنــی آکنده از دَ ـــ رـــ د ....
あにまるず のデコメ絵文字


ــــــــــــ  ـــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ


あにまるず のデコメ絵文字دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽ
ﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘـــــ(!)ــــــﯽ ﺳـﺖ
ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ
ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ
ﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ
دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ در
اﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ
ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ
ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ
اﮔــﺮ مرام بگذاری
ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ
اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ
ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ
ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ
اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ
ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش
ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ
ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪﻩ اﻧـﺪ ﺗـﺎ زوزﻩ ﺑـﮑـﺸـﻨـﺪあにまるず のデコメ絵文字
 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۲ ساعت 13:14 موضوع | لینک ثابت


قلبــــ

نظرت راجع به این چیه؟


دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دام‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌


قول بده راستشو بگی


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 16:11 موضوع | لینک ثابت
בخـتــَــر ڪـﮧ بــآشے

میـבونـــے اَوّلــــیـטּ عِشــق زنـבگیـتــ پـــِבرتـــﮧ

בخـتــَــر ڪـﮧ بــآشے میـבونـــے مُحکــَم تــَریـטּ پَنــآهگــاه בنیــآ

آغــوشِـ گــَرمـِ پـــِבرتـــﮧ

בخـتــَــر ڪـﮧ بــآشے میـבونــے مــَرבانـــﮧ تـَریـטּ בستـــــے

ڪـﮧ مـیتونے تـ ـو בستـِـت بگیـــریو

בیگـﮧ اَز هـــیچے نَتــَرسے

בســــتاے گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِבرتـــﮧ

בخـتــَــر ڪـﮧ بــآشے میـבونــے هـَـــمـﮧ ے בنیــا پـבرتــﮧ

בخـتــَــر ڪـﮧ بــآشے میـבونــے

هَر ڪُـجاے בنیـا هَمـ بـــآشے

چــﮧ بـاشـﮧ چـــﮧ نَبــاشـﮧ

قَویتــریـטּ فِرشتــــﮧ ے نِگهبـــاטּ پـــِבرتـــﮧ
 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 0:35 موضوع | لینک ثابت


خاطرات ...

عکس عاشقانه با متن فارسی


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 17:25 موضوع | لینک ثابت


  

 

لیلــــی تو ندیدی که چــــه با مــن کردند            مــــردم چــــه بــــلاها به ســــرم آوردنـــد
من از به جــــــــهان آمــــدنم دلــــــــگیرم            آمــــاده کنــــید جوخــــه را،مـــی مــــیرم
در آینــــه یک مــــردِ شکـسته ست هنوز            مرد اســـت که از پا ننشسته ست هنوز
یک مــــرد که از چشمِ تو افتاد شـکست             مــــرد اسـت ولی خانه ات آباد،شکست 

ته مــــانده ی یــــک مــــرد اگــــر برگــردد             صــــادق،ســــگ ولــــگرد اگـــــر برگـــردد
  معشــــوق اگر زهــــر مهــــــــیا بکـــــــند            داوود نـــــــباشد کــــــــه دری  وا بکـــــند
  این خاطــــره ی پــــیر به هم مــــــی ریزد            آرایــــش تصــــویر بـــه هــــم مـــــــی ریزد 

بعــــد از تو به دنیــــای دلــــم خنــــدیدند             مــــــردم به ســــراپای دلــــم خــــندیـــدند
در وادیِ مــــن چشــــم چرانــــی کردنـــد            در صحــــنِ حَــــرم تکــــه پرانــــی کـــــردند
در خانه ی من عشــــق خدایــی می کرد           بانــــوی هنــــر،هنرنــــمایی مــــــی کــــرد 

 بعــــد از تو جــــهانِ دگری ســــاختـــه ام            آتــــش به دهــــانِ خــــانه انــــداخـــــته ام 

من پای بدی هـای خــــودم مــــی مانــم             من پــای بدی هــــای تو هــــم می مانــم

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 17:12 موضوع | لینک ثابت


امشــب  همــه در عالــم امکــان 

بی سلسـله اندمسـت و پریشان 

امشــب بکشـد جاذبـه ی عـشق 

از عمــق ضمــیر فطـــرت پنـــهان  

امشــب نشــود ساکت و خاموش 

آتشـــکده ی سیــــنه ی انــسان 

امشـب بشکسـت سـد غــرور را 

سیـــلی که شـــد از دیـده گریـان  

امشـــب بزنــم تیـــغ سرانـــجام 

بر پیکـــره ی ظلمـــــت هجـــران 

 امشـب شب وصل با همه دوری 

لبیــک مــــن و خالــــق سبـــحان 

امشــب شـــب پرواز مـــن و تــو 

در عطـــر خــوش نـم نـم بــــاران 

امشــب شـــب دیدار مــن و تـــو 

 دریـــای یفیــــن ســاحل ایمـــان 

امشـــب شــب میـــلاد دوبــــاره 

تا باز چـــه کشــد آیــنه از جـــــان 

امشــب شــــب فریـــاد ستـــاره 

بغضی که شکست در دل طوفـان 

  

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 17:0 موضوع | لینک ثابت


عاشقانه ترین نگاهم راروی قایقی  

از باد نشاندم و پارو زنان سوی تو 

فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو 

رسید تو  چشمانت را  بستی و. 

 قایقم غرق شد سلام ای رهگذر 

با نگاه بی انتهایت به عمق 

تک تک حروف و واژه هایم 

 بنگر و آرام آرام مرا 

همراه با این 

صفحه  

ورق 

 بزن... و بعد 

به رسم روزگار مرا و  

 عمق نو شته هایم را به  

دست فراموشی بسپار 

بی تو نه کار جهان لنگ شده نه بین زمین آسمان جنگ شده نه کوه شده آب   

و نه دریا شده خشک اما .. 

دل من برای تو تنگ شده 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 15:7 موضوع | لینک ثابت


 

 

 

 

 

 

 

وقتی از چشم تـــــــــو افتـــــادم دل مستـم شکست

       عهد و پیما نـــــی که روزی با دلت بستـــم شکست

               ناگهان- دریـــــا! تو را دیـــــدم حواسم پـــــرت شد

                    کوزه ام بــی اختیــــــار افتـــــاد از دستــم شکست

                         در دلم فریــــاد زد فرهــــاد و کوهستــــان شنیـــــد

                              هی صدا در کوه،هی"من عاشقت هستم"شکست

                                     بـــعد ِ تــــو آییـــنه های شعر سنگم میـــــزنــنــد

 

                                           دل به هر آیینــــه،هر آیینـــــه ایی بستـــم شکست

                                               عشق زانـــــو زد غرور گـام هایـــــم خـــــــرد شد

                                                     قامتــــــم وقتــــــی به انـــــدوه تو پیوستم شکست

                                                          وقتی از چشم تـــــو افتـــــادم نمـیدانـــــم چـــه شد

                                                                پیش رویت آنچه را یک عمـــر نشکستم شکست

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 15:5 موضوع | لینک ثابت


می بنــــدم دو چشــــمـــم راگـــاه می بــــندم دو چشــــمم را بــــه رویِ  تــــــــمام هـــــــراسهای خـــویـــــــــش  

و در ایـــــن ندیدن اســــت کــــــــه

دلــــــــم  را  مـــــی نـــــــوازم  

آرام آرام و لــــــــــــبریز 

 می شــــــــود

 جــــامِ دلـــــــم  از شـــــراب کهنـــــــــــه ای   

  کــه  مســـتی اش مــــــدام اســـــت و 

 صـــــــبحش  بـی  خُــــــــمار گــــــاه  

چه سرخوشـــم با نــــوای ســــــاز  

خویش که جز خـــودم هیـچکس  

 بــه آن گوش نـمــی دهــــد  

صـــــــــدایی کــــه تا 

 نفـــــــــس

 مـــــــی کشــــــــم در سـینــــــه ی مــن  

اســـت ومـــن می خــوانم تمــــــــــام 

 نــــا گفـــــــــته هایم  را هـــــمراه 

 ایــــن نـــــــوا  مــــــــن 

 می خــــوانم همراه 

 ایــــــن نـــــــــوا ..  

  رازهـــــــــایِ پنـــــــــــهانِ خــــــــــویش 

 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 15:4 موضوع | لینک ثابت


 


     ______________________________█████_____█████

______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████
لَعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضـــــــی آهَنگـــ ـ ـ ــــآ

 

 

بــﮧ بَعضـــــــی פֿــیـــــآبـــونــ ـ ـ ــــآ

 

 

بــﮧ بَعضـــــــی حَــــرفـ ـ ـ ـــــآ

 

 

لَعنَتیــــــــآ  تـــــــو چَنـــــــد ثــــــآنیــــــــﮧ

 

 

آدَمــــــو میبــَــــرَטּ بــﮧ روزایــــی ڪـــﮧ

 

 

واســــــﮧ اَز بِیـــن بُردَنِشــــــوטּ تو ذِهنِتــــــ

 

 

یــــﮧ عُمـــــــــر "ویــــــروטּ" شـُــــــدی ... 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 23:21 موضوع | لینک ثابت
در دهنـــه بازیــــــگری کهــــــنه دنـــــــیا  

عشـــق اســـت قمـــار و من بازیگر آنـــم

با آنکه هــمه باختـــه در بــازی عشـــقم

بازنده ترین هست دراین جـمع نشــانــم

ای عشـــق از تو زهر اســت بــه کامـــم

دل و تن سوخــته و مــن مانــدم ونامـــم

عمریست که می بازم و یک برد نــــدارم

اما چه کنــم عاشق این کهــنه قمــــارم

ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحـــت

بگذار ببــارد به ســرم سنــگ مصیـــــبت

من زنده از این جرمم و بگذشته مجـازات

مرگــست مـــرا گر بزنــم حــرف نــدامـت

بــــایـــد کـــه بـــبازم،بــــــا درد بســـازم

در مـــذهب رنــــدان این اســـت نمـــازم

مـــن دربـــند عشقــم و رسـوای جـهانم

چـون ســایه به دنبــال سـرعشق روانم

دل ســوخته تــر از همــــه سوختـــگانم 

از جـــمع پراکنـــده رنــــدان جهــــانـــــم 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 16:34 موضوع | لینک ثابت


که ادعا نکردم...


نمیگم خطا نکردم...


   من که ادعــا نکردم...


      همه گفتن بی وفایی...


         من که اعتنـــــــا نکردم...عازم ســــفر شدی تو...


   من دلم میخواست بمونی...


      واســـــه موندن تــــو امــــــا...


         به خــــــدا دعـــــــا نکــــــردم...میدونم دوسم نداری...


   حتــی قــد یه قنـــاری...


      امـــا عـــاشقم هنــوزم...


         بـدون اشتبـــاه نکـــردم...ما جایی قرار نذاشتیم...


   جز تو کــوچه های رویـا...


      این دفعــه تـو اومــــدی...


         من به قـــرار وفــا نکردم...زیر دین ناز چشمات...


   عمریه دارم میســوزم...


      تا خاکستری نشه دل...


         دینمــــــو ادا نکــــــردم...اومدن واسه نصیحت...


   به بهونه ی یه صحبـت...


      عمرشون کلی تلف شد...


         چـــون تــو را رهــا نکـردم...راه آسمون که بستست...


   گرچه قلبامون شکستست...


      تا به حــــال اینقـــدر خـدا رو...


         اینجـــــوری صـــــــدا نکـــــردم...تو منو گذاشتی رفتی...


   خواستی من دیوونه تر شم...


      باورت نمـــــیشـــــــه شــــــاید...


         آخـــــــــه ، جون فـــــــدا نکـــــردم...نامه های عاشقونه...


   با نشونه، بی نشونه...


      اما از کسای دیگست...


         پس اونـــا رو وا نکـــردم...یادته عکستـو دادی...


   بـــذارم تو قـاب قلبـــم...


      بعد از اون روز دیگه هرگز...


         بــــه کســــی نگاه نکــردم...تو از اون روزی که رفتی...


   نه ، تو رفتی که ببینــی...


      تــــا قیامتــــم تو را مــن...


         از خــودم جـــدا نکـــردم... 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 22:39 موضوع | لینک ثابت


TALE

 

 

 

 

 

   عشــــق آخر تیشـــــــه زد بر ریشــــه ام                 تیشـــه زد بر ریشـــه ی اندیشــــــه ام
    عشــق اگر این است مرتــد می شـــوم                 خوب اگـر اینست مـــن بد می شــــــوم
    بس کن ای دل نابســامانی بس اســـت                کـــافرم دیگر مسلمــــــانی بــس اســت
    در میــان خلـــق ســـر در گــــم شــــــدم               عاقبــــت آلـــــوده ی مـــــــردم شـــــــدم
    بعــــد از این با بی کســی خو می کنــم                هرچــــــه در دل داشتــــم رو می کنــــم
    من نمـــی گویــــم که خاموشـــم مـکــن                من نمــــی گویـــــم فراموشــــم مـــــکن
    من نمـــــی گویـــم کــه با مــن یــار باش                من نمــــی گـــویم مـرا غم خــــوار بـاش
    من نمی گـــویم,دگر گفتـن بـس اســـت                 گفتـــن اما هیـــچ نشنفتـــن بس اسـت
    روزگــــــارت بــاد شیـــرین!شـــاد بــــاش                 دســت کم یک شب تو هم فرهـاد بـاش
    آه!! در شــــــهر شــــــما یــــــاری نبــــود                 قصــــه هـــایـــم را خـــریـــداری نبــــــــود
    آســـمان خالـــی شـــــد از فـــریادتـــــان                 بیســــــتون در حســـــرت فرهـــادتـــــان
    کـــوه کنـــدن گــر نباشـــد پیشــــــــه ام                 بویــــــی از فـــرهــــــاد دارد تیــــــشه ام
    عشــــــق از من دور وپایـــم لنـــگ بـــود                 قیمـــتش بسیـــار و دستـــم تنـــــگ بود
    گـــر نرفتـــم هـــر دو پایـــم خستـــه بـود                 تیشـــه گــر افتـــاد دستـــم بســـته بــود
    چنــد روزی هسـت حالـــم دیــدنی ست                حـــال مـــن از این و آن پرســـیدنی ست
    گــــــاه بر روی زمیــــــن زل مــــــی زنـــم                گـــاه بر حــــــــافظ تفـــا ئل مـــی زنــــــم
    حافــــــظ دیــــــوانه فالــــــــم را گرفــــــت                یـــک غـــزل آمـــد که حـــالـــم را گـرفــــت
    مـــا ز یـــاران چشــــم یـــاری داشتیـــــم               خـــود غلـــط بود آنچـــه می پنـــداشــتیم
 
 
 
 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 21:57 موضوع | لینک ثابت


هنر (TALE)بیا امشـب به من محرم شو ای اشک                 بیا امــشب تو هم باغـــم شــو ای اشک   

        بیابنـــــــگر دلــــم تنـــها شـــده بـــــاز                  بیـا قلـــب مــرا همـــ-ـدم شـــو ای اشـک

      رها کـن میـــل مانـدن در دو چشــمـم                   تــو جـــاری بـــرزخ زردم شــــو ای اشـک 

       بـــیا آرام مـــــــن در بــــــی قـــــــراری                   تسلــی بخـش من هر دم شـو ای اشک  

      بیــا بغـــض سـکـــوت سیــنه بشــکن                  به چشم خشک من شبنم شوای اشک

       دلـــــــم مجـــــروح درد غــــربت تـــــــو                   بــه روی زخــم دل مرحــم شــو ای اشک 

      دلــــم از درد هـــــجران نالـــد امـــشب                 بیــــا درمـــــان بــر دردم شــــــو ای اشک

         مــن آن گـــلبـوته ی خشــک کویــــرم                    بیــــا بر ی مـن شبنـــم شــو ای اشـک


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 15:1 موضوع | لینک ثابت


دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

 

کــس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

گل گشـت چمــن با دل آسوده توان کرد

 

آزرده دلان را سـر گلگشت چــمن نیـست

از آتــش ســــودای تــو و خــار جفــایــت

 

آن کیست که با داغ نو و ریش کهن نیست

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

 

اما به ستـــمکاری آن عهد شــکن نیــست

در حشـر چو بینند بدانند که وحشی ست

 

آنرا که تنی غرقه به خون هست و کفن نیست


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 14:36 موضوع | لینک ثابتدخـــــتری که در پـــــاییـــزی ترین فصــــــل 

خـــــــدا( آبـــــان) چشــــم گشــــــود 

 مجــــبور شــــد پـــاییز گــــــــونه 

 زنــــــدگی کنـــد وبی شــک 

 در پاییــــــزی تـــرین فصــل 

 خـــــدا چشــــم از  

جـــــــهان خــــواهد بســــــت.گلـــــــه ای 

 نیســـــــــت  روزگــــار بـــــا تــــمام  

روزهـــــای پاییـــــــــزی اش 

زیباســــــت و مــــن  

 عاشق پاییزم


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 14:35 موضوع | لینک ثابت
من نگاه تو را شعر می کنم و تو

شعر مرا نگاه می کنی

بازی عجیبی ست

شعر نگاه تو

روی قافیه های دلم می نشیند

و زبانم

این دیوانگی را می سراید

تو را به این نگاه عاشقانه قسم

به این تپش پر اضطراب که بر جانم می کوبد

به این امید که در قلبم جوانه می زند

تو را به تمامی عشق قسم

شعر چشمانت را از من مگیر

من با نگاه تو شاعر شدم


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 14:34 موضوع | لینک ثابت


چه زیباست به خاطر تو زیستن

چه زیباست برای تو ماندن و برای تو مردن

چه زیباست به پای عشق تو سوختن

چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن

برای تو گریستن و به عشق و دنیای تو نرسیدن

کاش میدانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگی است

بدون تو و دور از دستهای مهربانت زندگی تلخ و نا شکیباست

 کاش میدانستی خانه ی عاشـــــــــــــق کجاست

و ای کاش بودی و میدیدی قلبی را که

فقط برای تو میتپد... 


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ ساعت 11:50 موضوع | لینک ثابت


؟____اومدم یه ذره با خودم تنها باشم....____؟

؟___خیلی وقت است فراموش کرده ام___؟

؟_____کدامیک را زودتر می کشم____؟

؟_________رنج ؟_________؟

؟______انتظار؟______؟

   ؟  یا نفس را ...؟؟ 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ ساعت 18:7 موضوع | لینک ثابت


انشا

فعلا این قسمت رو برداشتم......


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ ساعت 22:36 موضوع | لینک ثابت


بیخیالادامه مطلب

 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ ساعت 17:23 موضوع | لینک ثابت


پند

                         - هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نکن

                                  - نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم

                                       - هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن

                         - هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود


              - دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

- هرگز از کسي که هميشه با من موافق بود چيزي ياد نگرفتم

             - خطا کردن یک کار انسانی است امّا تکرار آن یک کار حیوانیست

                    - دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته است

     - تنها موقعی حرف بزن كه ارزش سخنت بیش از سكوت كردن باشد


                     - هیچ زمستانی ماندنی نیست...حتی اگر تمام شبهایش یلدا باشد

         - مرد بزرگ، كسي است كه در سينۀ‌خود ، قلبي كودكانه داشته باشد

                     - سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی

         - يادها رفتند و ما هم ميرويم از يادها. کي بماند برگ کاهي در ميان بادها 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ ساعت 16:37 موضوع | لینک ثابت


تست عشقولانگی!از یه دوستشما بعنوان مرد خانواده ، چقدر عیالتان را دوست دارید ؟!


الف) به اندازه تعداد سکه های مهریه اش


!ب) به اندازه تعداد قطعات جهیزیه اش


!ج) به اندازه تعداد صفر های جلوی مبلغ موجودی حساب بانکی اش


!د) به اندازه تمام ستاره های آسمان در روز !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۲ – چه عاملی سبب شد تا شما به خواستگاری عیالتان بروید ؟!

 
الف) جوونی کردم !


ب) سادگی کردم !


ج) گول خوردم !


د) من که نرفتم خواستگاری ، اون اومد !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۳ – اگر خدایی ناکرده عیالتان فوت کند شما چه کار می کنید ؟


الف) اول ناراحت و بعد خوشحال می شوید !


ب) اول خرما و بعد شاباش می دهید !


ج) اول قبرستان و بعد محضر می روید !


د) انشاا… بقای عمر ? تای دیگر باشه !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۴ – ملاک شما در انتخاب عیالتان چه بوده است ؟!


الف) املاک پدرش !


ب) دارایی پدرش !


ج) املاک و دارایی پدرش !


د) همه موارد !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۵ – اگر عیالتان از شما بخواهد که برای کادوی تولدش یک گردنبد طلا بخرید چکار می کنید ؟!


الف) تا بعد از روز تولدش گم و گور می شوید !


ب) تا بعد از روز تولدش خودتان را به مریضی می زنید


!ج) تا بعد از روز تولدش خودتان را به مردن می زنید !


د) آدرس یک بدلی فروشی کار درست را از دوستتان می گیرید !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۶ – محبت آمیز ترین جمله ایکه به عیالتان گفته اید چه بوده است ؟!


الف) عزیزم ، امروز صبحانه چی داریم ؟!


ب) عزیزم ، امروز ناهار چی داریم ؟!


ج) عزیزم ، امشب شام چی داریم ؟!


د) من واقعا … من واقعا عاشق …. من واقعا عاشق تو …. من واقعا عاشق تو روبچه با پنیرم !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۷ – در کارهای منزل چقدر به عیالتان کمک می کنید ؟!


الف) در خوردن غذا با او همکاری می کنید !


ب) کانال های تلویزیون را شما با کنترل عوض می کنید !


ج) موقعی که عیالتان مشغول تمیز کردن منزل یا شستن ظروف است ، با زدن صوت و دست او را تشویق می کنید !


د) گاهی اوقات کارهای شخصی تان را خودتان انجام می دهید !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۸- اگر عیالتان با شما قهر کند برای آشتی کردنش چه کار خواهید کرد ؟!


الف) شما هم با او قهر می کنید تا زمانیکه خودش بیاید منت کشی !


ب) از طریق بکارگیری سیستم اعمال خشونت ، او را به زور آشتی خواهید داد !ج) او را تهدید می کنید که اگر تا ?? بشمارید و آشتی

نکند سریعا اقدام به اختیار نمودن همسر جدید می نمایید !


د) حاضرید یک چیزی هم بدهید اگر همیشه قهر باشد !

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

۹ – نظرتان در مورد این جمله چیست ؟


( مهرم حلال ، جونم آزاد ! )


الف) زیبا ترین جمله دنیاست


!ب) با معنا ترین جمله دنیاست !


ج) خوشحال کننده ترین جمله دنیاست !


د) تخیلی ترین جمله عصر کنونی است
!

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


۱۰ – در کل ، از زندگی با عیالتان راضی هستید ؟!


الف) اگر نباشم چیکار کنم ؟!


ب) چاره ای جز این ندارم !


ج) یک جوری داریم می سازیم دیگه !


د) بله که راضی هستم البته تا زمانیکه بتوانم پول مهریه اش را جور کنم !


 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 22:37 موضوع | لینک ثابت